Hjem

Dansk Politihundeforening område 3

Seneste nyt

RØMØ 2021

KÅRING


Der afholdes kåring i Sønderborg d. 22. november kl. 10. Der er indtil videre to par tilmeldt, så der er plads til et par stykker mere. Hvis nogen klubber har nogen der er klar, kan de kontakte Benny Lund. 

AKTIVITETER I OMRÅDE 3 UDSKYDES

Kære alle

Grundet de nyeste restriktioner i forhold til Covid-19, er det blevet vedtaget at følgende aktiviteter i PH Område 3 udskydes på ubestemt tid.

Dommer oprykning med følgende datoer: 28/10,  4/11 og 14/11.


Dommer oprykningen er aflyst, og der forsøges at afholdes en ny i foråret 2021.


Pas på jer selv og hinanden.

MEDDELELSE FRA HOVEDBESTYRELSEN


Covid-19 situationen har desværre udviklet sig i negativ retning, og fredag den 23. oktober blev der lanceret en række nye restriktioner med henblik på at stoppe smittespredningen.


Foreningslivet er i den forbindelse IKKE lukket ned.
Som opfølgning på udmeldingerne har HB derfor drøftet betydningen for aktiviteterne i Dansk Politihundeforening.
I DPH kan det fortsat lade sig gøre at deltage i aktiviteter, men det er et ufravigeligt krav, at der i aktiviteter, herunder konkurrencer, ikke må deltage mere end 10 personer, som er forsamlingsloftet - foreløbigt 4 uger frem.


HB henstiller endvidere til, at vi alle viser ansvarlighed og at aktiviteterne i overensstemmelse med udmeldingen fra statsministeriet afholdes på en måde, så man primært holder sig til LOKALE aktiviteter og konkurrencer, således at det er de samme få, der mødes.
Der skal fortsat være mulighed for afspritning og Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer skal efterkommes under alle aktiviteter.
Hvis vi undgår smittespredning som følge af disse retningslinjer kan vi fortsætte vores aktiviteter. Modsætningsvis eller hvis der kommer nye restriktioner, kan det være nødvendigt for HB at ændre ovenstående regelsæt.

 

Officielle konkurrencer på landsplan og områdeplan skal i videst muligt omfang undgås. Såfremt de undtagelsesvist gennemføres skal det sikres, at der er stor afstand mellem de enkelte standpladser, og der må - som nævnt ovenfor - på intet tidspunkt være mere end 10 personer samlet, ligesom der må ikke være tilskuere til konkurrencerne.
Som i foråret må der ikke ske visitation af figuranter.

 

Lad os stå sammen i kampen mod corona.

Opdateringer

Aktivitetskalenderen for 2020/2021 er opdateret - se i menuen til venstre

Ny oversigt over bestyrelse/udvalg etc er tilføjet under dokumenter

Copyright @ All Rights Reserved. Kontakt: webmaster@dph-omr3.dk