Hjem

Dansk Politihundeforening område 3

Seneste nyt

INDBYDELSE TIL UDTAGELSESKONKURRENCER 2020

UDTAGELSE FOR SEK. 1 - AFLYST


Da der ikke er kommet nogle tilmeldinger til udtagelse for sek. 1. bliver dette aflyst.


Venlig Hilsen 

Bilund PH

Meddelelse fra hovedbestyrelsen i Dansk Politihundeforening


Hovedbestyrelsen har på et møde den 10. juni 2020 drøftet muligheden for normalisering af Dansk Politihundeforenings aktiviteter i forhold til den aktuelle udvikling omkring covid-19 og den gradvise genåbning af samfundet.


Hovedbestyrelsen besluttede, at de almindelige sociale, trænings- og konkurrenceaktiviteter kan gennemføres efter Dansk Politihundeforenings almindelige regler fra i dag, torsdag den 11. juni 2020.
Baggrunden er, at der nu er givet tilladelse til indendørs og udendørs idrætsfaciliteter med kropskontakt, og hovedbestyrelsen har vurderet, at aktiviteterne i Dansk Politihundeforening generelt har mindre kontaktrisici end de fleste af de idrætsgrene, som der nu er åbnet op for.


Der skal dog fortsat udvises ansvarlighed i forbindelse med vores aktiviteter, så smittefare reduceres mest muligt. Det betyder, at reglerne omkring forsamlingsforbud (maksimalt 50 personer) skal overholdes ved alle aktiviteter, og at sundhedsmyndighedernes anbefalinger, særligt omkring hygiejne og kontaktsmitte fortsat skal følges, herunder:


· Søg så vidt muligt at holde 2 meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller
  ved fysiske anstrengelser.

· Hvor det ikke kan lade sig gøre, skal man søge at minimere andelen af tid
  med kropskontakt, herunder særligt ansigt- til ansigt kontakt.

· Sørg gerne for, at der er håndsprit tilgængeligt i øvelsesområdet,
  og at redskaber, som benyttes i øvelserne, kan desinficeres
  mellem hver benyttelse.

· Den person, der er ansvarlig for trænings- eller konkurrenceaktiviteten
  skal under hele aktiviteten sikre sig, at aktiviteten kan foregå forsvarligt.


Til yderligere inspiration henvises til DGI og DIF´s retningslinjer Se DGI’s og DIF’s retningslinjer


Rigtig god fornøjelse – pas på hinanden.


Med venlig hilsen

Hovedbestyrelsen.

Opdateringer

Aktivitetskalenderen for 2020/2021 er opdateret - se i menuen til venstre

Ny oversigt over bestyrelse/udvalg etc er tilføjet under dokumenter

Copyright @ All Rights Reserved. Kontakt: webmaster@dph-omr3.dk